تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل

اکتیمای واگیر دار

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

زخم جلدی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی 

ورم وعفونت بافت پستان

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی 

نیوکاسل

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

پیچ خوردگی وخشکی پاهای مرغ در اثر کمبود ویتامینهایB

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

الودگی به انگل هیپودرما وعفونت ثانویه

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

ابله خشک در بوقلمون

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی 

کوریزا در بوقلمون

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی 

فتخ مغابنی در گوسفند

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

کراتینه شدن پوست وریزش موها

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی 

کم خونی ودل کندن در اثر در گیری با کک وسایر انگلهای خارجی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

دهیدراتاسیون شدید همراه با تب وعفونت

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

 نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1391 توسط داریوش سرگزی | نظرات ()