تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل
خدا بینهایت است و لامکان و لازمان. اما به قدر فهم تو کوچک می­شود، و به قدر نیاز تو فرود می­آید، و به قدر آرزوی تو گسترده می­شود و به قدر ایمان تو کارگشا.
یتیمان را پدر می­شود و مادر.
ناامیدان را امید می­شود.
گمگشتگان را راه می­شود.
در تاریکی ماندگان را نور می­شود.
محتاجان به عشق را عشق می­شود.
خدا همه چیز می­شود و همه کس را؛ به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا، و مغزهایتان را از هر اندیشه­ی خلاف، وزبانهایتان را از هر آلودگی.
بپرهیزید از هر ناجوانمردی، ناراستی و نامردی.
چنین کنید، تا ببینید خدا چگونه بر سفره­ی شما با کاسه­ای خوراک و تکه­ای نان می­نشیند.
در دکان شما کفه­های ترازو را میزان می­کند.
در کوچه­های خلوت، شبها با شما آواز می­خواند.
مگر در زندگی چه می­خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟!


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 آبان 1391 توسط ندا شریفی | نظرات ()