تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل

Energy (انرژی) 

 

Enthusiasm (شورواشتیاق)

Empathy (دلسوزی و همدلی)نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1391 توسط ندا شریفی | نظرات ()