تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل
بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست

تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود     نقاش خوبی نیستی

از نو دوباره رسم کن

تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد  آفرید

آزاد   آزاد    آفرید

 

پرواز کن تا آرزو

زنجیر را باور نکننوشته شده در تاریخ شنبه 16 بهمن 1389 توسط یلدا مهدوی | نظرات ()